privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door Hubert Manders verwerkt, 

voor klantenbeheer 

( het meedoen aan de Sinterklaas-actie of inschrijving nieuwsbrief) 

en voor direct marketing 

(sporadische nieuwsbrief, om u van onze nieuwe acties of promoties te informeren), 
op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. 

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@cafe-mesjeu.be
Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken 
en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. 
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, 
kan u zich wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit in België